Søker dine ideer

Lesja idrettsråd sitter med en god slump med penger. Nå vil de skape mer aktivitet for midlene.

vil ha søknader: Anne Evensen Torsgår, Jan-Åge Olsen-Bye og Ove Furuheim ønsker å høre om dine ideer til folkehelsetiltak i Lesja. 

Nyheter

De inviterer alle som har gode ideer til å søke.

– Dette skal være tilak som fremmer god folkehelse, for flere enn bare deg selv, sier Anne Evensen Torsgård i Lesja idrettsråd.

Idrettsrådet er en samleorganisasjon for alle idrettslag og organisasjoner i Lesja. Hun sier at både lag, foreninger, privatpersoner og bedrifter kan søke om midler.

Tenkt stort

Torsgård håper at folk bruker kreativteten sin når de sender inn forslag.

– Vi ønsker å få fram alle gode tilak og ideer, det trenger ikke å være noe stort. Vi vil stimulere til økt aktivitet generelt. Det eneste kravet er at det skjer i Lesja og at det skal gagne flere og er åpent til allment bruk, sier hun.

Søknadsfristen er 1. januar, da håper hun at det har kommet mange gode innspill til hva som kan skje for å ivareta folkehelsa i Lesja.

– Vi håper dette kan bidra positivt, sier hun på vegne av idrettsrådet.