I morgen vigsles det nye orgelet

Etter flere måneder med intenst arbeid står det nye orgelet i Dombås kirke klar til bruk.

Per Thoresen og Synnøve Toven i orgelkomiteen gleder seg til å høre det nye orgelet. 

Nyheter

Orgelet sto klart fra og med mandag forrige uke, da det fikk sitt siste strøk med maling. Onsdagen uken før var det ferdig intonert, og organist Jørgen Brandli har brukt den siste tiden fram mot invigsling til å øve. Det nye orgelet vil tas i bruk under gudstjeneste første søndag i advent, 2. desember.

- Dette er også starten på det nye kirkeåret, så det passer utmerket å åpne det med nytt orgel, mener Toven.

- Det skal også være dåp, også skal vi gi ut bøker til 4-årige dåpsbarn. Det vil også bli boller, kransekake og saft etterpå, for de som ønsker det, forteller Synnøve Toven, som har vært leder i orgelkomiteen i over fem år.

Etter omtrent fem og et halvt år med planlegging, finansiering, riving av gammelt orgel, og oppbygging av nytt, står orgelet endelig klart. Toven håper det vil stå i flere generasjoner fremover.

Det blir vigslet av vikarprest Knut Nordhaug i begynnelsen av gudstjenesten.

- Vi ønsket at biskopen skulle komme, så det var usikkerhet rundt datoen, men nå blir det tatt i bruk på søndag, forteller Toven.

Det nye orgelet vil også bli å høre under Dovrejul i desember, og får en offisiell invielseskonsert den 3. februar.