Bedriftsutvikling, slippkve, isbane, sykkel- og skiløype:

Disse sakene skal opp i PNU i dag

Plan-, nærings- og utviklingsstyret i Dovre har møte i kveld. Dette er blant sakene som skal opp.

Blant sakene som skal opp i PNU i kveld, er Hjerkinn Fjellstue og Fjellridnings søknad om å få brøyte opp isbane på Hjerkinndammen.  Foto: Arkiv/Lasse Stadeløkken

Nyheter

Dovrefjell adventures søker om støtte til et forprosjekt. Saken er lukket, men daglig leder Ole Johan Steinvik, sier at det ikke er noen grunn til dette.

– Jeg vet egentlig ikke hvorfor de har lukket saken. Vi har bare søkt om penger til bedriftsutvikling og det er ikke noe hemmelig rundt det, sier han, og utdyper at det blant annet innebærer et samarbeid med Skåppå kunnskapspark for å kartlegge mulighetene for å etablere seg på bedriftsmarkedet, for større grupper og på treningsmarkedet.

Slippkve

Organisasjonen Grimsdalen søker om en tilleggsbevilgning til å opprette ei slippkve. Kveet skal benyttes i forbindelse med beiteprosjektet, slik at flokkene med storfe kan gå i denne kvea en stund før de slippes i utmark. Organisasjonen Grimsdalen søkte om og mottok våren 2018 et SMIL-tilskudd på 150 000 kroner. Godkjent kostnadsoverslag på slippkveet er på 83 000 kroner, og rådmannen mener at det kan innvilges et SMIL-tilskudd på 35 prosent av disse kostnadene, altså 29 000 kroner.

Sykkel- og skiløype

Skogsætrin velforening med samarbeidspartnere i Dovre og Sel søker om støtte til et påbegynt prosjekt med sykkelvei/skiløype mellom Skogsætrene og Høvringen. Byggetrinn 1 ferdigstilles den 31. desember i år, og byggetrinn 2 forventes gjennomført innen 30. september neste år. Totalkostnaden på prosjektet er på 980 000 kroner, og godt over halvparten av finansieringen er på plass, takket være dugnadsinnsats, samt tilskudd fra Miljødirektoratet. Rådmannen foreslår å støtte prosjektet med 20 000 kroner fra næringsfondet.

Isbane

Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning AS søker om mulighet til å brøyte opp isbane på Hjerkinndammen. Det har tidligere vært gjort i regi av Politiet, men ikke de seinere vintrene. Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning ønsker å legge til rette for kjøring for lokale ungdommer, samt forsøke å selge inn til andre aktører, som Vegvesenet, bil- og dekkprodusenter. I sin utredning påpeker rådmannen at man tidligere har mottatt en del negative uttalelser fra hytteeiere i området, og anbefaler å begrense tilgangen noe. Han foreslår åtte konkrete helger, samt to perioder, mandag til torsdag, mellom disse helgene.