- 14 meter fra midtsripa til frokostbordet

Ola Utgård bor rett ved E136 på Lesja, og har trafikken rett utenfor vinduet.

Ola Utgård har målt opp avstanden fra midtstripa E136 til frokostbordet. 

Nyheter

- 14 meter er det vel fra midtstripa til frokostbordet, men det kunne vært et høyere støynivå.