Frykter for trafikksikkerheten

Flere er bekymret over effekten den økte vogntogtrafikken vil på E136 når godstogtrafikken gjennom Rauma legges ned.

Lesja-ordfører Mariann Skotte bekymrer seg over bieffekten den økte vogntogtrafikken vil ha på E136. 

Nyheter

Ordfører i Lesja, Mariann Skotte, er bekymret over bieffekten den økte trafikken vil ha gjennom kommunen.

- Det er klart dette vil ha en voldsom bieffekt for E136. Med et så voldsomt påtrykk, og det på toppen av den trafikken som allerede går gjennom der i dag, er dette betnekelsesverdig, forteller hun, og ser ikke bort i fra at dette kan medføre flere trafikkulykker.