Legger ned toggodstrafikken:

Medfører stor økning i vogntogtrafikk på E136

Nå som godstrafikken på Raumabanen legges ned vil antall vogntog gjennom Lesja og Romsdalen øke betraktelig.

Uten godstog må vogntogene ta hånd om lasten.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Dersom alt gods som har blitt fraktet tog skal fraktes på vegen opp og ned Romsdalen vil belastningen på E136 øke med 24 vogntog i døgnet og 733 vogntog i løpet av en måned.

8 800 vogntog i året
Trond Wiliksen, områdesjef i Green Cargo Norge AS, opplyser til Åndalsnes Avis at de i løpet av ett år frakter rundt 17.600 containere.

Med to containere hver, tilsvarer det 8 800 vogntog i året, 733 i måneden, og 24 per døgn. Dersom toget hadde kjørt med full kapasitet ved hver avgang måtte det kjørt 33 vogntog på vegen hver dag hele året.

Potensielt sett kunne det vært mer. Tallene over er basert på et gjennomsnitt. Om godstoget var fullt ved hver avgang ville godsmengden tilsvare 33 vogntog på vegen hver dag hele året.

- Regnestykket blir slik: Et fullt godstog på Raumabanen tar 48 containere, eller 96 containere tur/retur. Omregnet til vogntog på veg: På 250 produksjonsdager blir det 12.000 vogntog, som gir 1.000 vogntog pr. måned og 33 pr. dag, skriver ansvarlig redaktør og daglig leder for Åndalsnes Avis, Per-Kristian Bratteng.