Svarer på spørsmål fra FAU

På bakgrunn av usikkerhet og spørsmål rundt Dovremodellen, har foreldreutgvalgene (FAU) ytret ønske om å få stille politikerne noen spørsmål. Dette har en politiker fra hvert av partiene i kommunestyret i Dovre svart på.

Barneskolene i Dovre: FAU får her svar fra politikerne på helt konkrete spørsmål om skoler og budsjett. foto: Arkiv 

Nyheter

Dette er spørsmålene fra FAU:

1. Er det riktig at det i utgangspunktet skulle spares 1 million kroner på oppvekst og 1 million kroner på flyktning i 2019?

2. Det er nettopp blitt kjent at ytterligere 6,8 millioner kroner må spares inn i 2019. Kommer du til å stemme for innsparingsforslagene fra rådmannen?