Pressemelding:

Kommuner fra Ålesund til Dovre ønsker fokus på «Eksportveien» E136

Fredag 7 desember 2018 er en fremtidsrettet E136 «Eksportveien» og strekningen Ålesund – Dombås satt på dagsorden. Ordførere fra kommunene på denne strekningen møtes for å se om det er mulig å finne et godt politisk fundament der kommunene mellom Ålesund og Dombås kan gå sammen om å jobbe for en forsert utbygging av en fremtidsrettet E136 («Eksportveien»).
Nyheter

Sunnmørshalvøya har den største befolkningsmengden på Nordvestlandet og er konkurransedyktig og internasjonalt rettet næringsliv som er avhengig av konkurransedyktige logistikkløsninger for også å kunne være i front i fremtiden. E136 er blodåren til regionen mot Oslo og videre til utlandet. Det er viktig at E136 blir prioritert utviklet helt frem til den møter E6 i Gudbrandsdalen.

Nylig har Statens Vegvesen også falt med på at de tilrår en trase for E39, Molde-Ålesund, som går over Ørskogfjellet (K2.1b) og der en nå ønsker fokus på utbyggingen og finansieringen av denne strekningen. En bør nå samtidig se den valgte løsningen i sammenheng med fokus på E136 («Eksportveien») fra Ålesund til Dombås og videre sørover i Gudbrandsdalen.

Hvorfor E136 («Eksportveien») er så viktig

  • Eksportveien og nevnte strekning er hovedpulsåren til «verden» for både innbyggere og næringsliv
  • Regionen har et konkurransedyktig, og på mange områder ledene, næringsliv som trenger konkurransedyktige og like vilkår for fremtiden
  • Regionen er underfinansiert på vegutbygging
  • Fremtiden krever et veinett som gir bedre flyt med høyere snittfart, økt sikkerhet og et sterkere miljøavtrykk

Vestnes Næringsforum - 6. desember 2018