– Sammen står vi sterkere

17. desember ble en milepæl for Røde Kors i Lesja og Dovre, som i dag signerte en samarbeidsavtale om beredskap.

Lederne i Røde Kors Dovre og Lesja, Terje Bjerke og Anne-Marie Løftingsbakken, samlet seg sammen med brannsjef Åge Tøndevoldshagen for å signere samarbeidsavtalen. 

Nyheter

Utgangspunkt for samarbeidet er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sin visjon om et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar og Røde Kors sitt oppdrag om å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.