Barnehagene i Lesja får fortsette som før

Under kommunestyremøtet i Lesja forrige uke ble det vedtatt at de omstridte barnehagevedtektene forblir uendret inntil videre.
Nyheter

Forslag til nye vedtekter i barnehagene vakte sterke reaksjoner fra foreldre på senhøsten, noe som også ble et tema under torsdagens møte. Ordføreren selv stilte seg på foreldrenes side i saken, og mente følgende: