Kommunestyret vedtok økonomiplan med eiendomsskatt

Under kommunstyrets julemøte ble det lagt fram en balansert økonomiplan, hvor kostnader må reduseres samtidig som kommunen må øke sine frie inntekter.

Kommunestyret samlet seg en siste gang før jul for å vedta budsjett for 2019 og økonomiplan i perioden 2019-2021.  

Nyheter

Det ble en relativt rolig debatt rundt budsjett for 2019 og økonomiplan i perioden 2019-2022 under kommunestyremøtet i Lesja forrige uke. Saken var oppe i formannskapet to uker før, hvor det ble heftig diskusjon rundt eiendomsskatten.