Lukker avvikene på Lesjaskog brannstasjon

Etter tilsyn hos Lesja og Dovre Brannvesen dukket det opp en den avvik som måtte lukkes.
Nyheter

Dette ble tidligere behandlet av politikerne i kommunene, som klarte å lukke store deler av avvikene, utenom brannstasjonen på Lesjaskog. Nylig fikk kommunen frist på seg før 2019, eller risikere å pådra seg dagsbøter.