Velfortjent heder til dovrekomponisten Ole Hjellemo

Komponisten Ole Hjellemo er aktuell under årets «Dovrejul»-konsertar i regi av Bjørn Sigurd Glorvigen.

Ole og mora: Komponisten Ole Hjellemo og mora i stua i «Jens», frå rundt 1910.   Foto: Gudbrandsdalsmusea, Dombås

Nyheter

Temaet for årets Dovrejul er «Dovre i verda», og vil bestå av fem konsertar. På programmet står blant anna ei urframføring av Ole Hjellemo sin fjerde symfoni. Symfonien er restaurert av dirigent Terje Boye Hansen, som ivrar sterkt for at gløymde norske komponistar skal hentast fram att og spelast.