Snorklipp på ski

Den nye skibrua i hyttefeltet Bjorlia på Bjorli er åpnet. Et godt klimatiltak, mener ordfører Mariann Skotte.

Mariann Skotte, Marte Marie Lien, Solveig Bjorli og Signe Bjorli åpne den nye skibrua i Bjorlia.  

Nyheter

Rundt 30 personer samlet seg for å få med seg snorklippingen på det lenge omtalte prosjektet i "ski-in ski-out" løypa.

Marit Svanborg i Lesja kommune takket grunneiere og utbyggere for samarbeidet. Hallbjørn Langstein i Bjorli Lesja løypelag sa at dette var en løype som mange har etterlyst, spesielt for tilkomst til Einbusløypa.

– Det vil også lette arbeidet med tråkking, sa Langstein.

Hallbjørn Langstein takket på vegne av Bjorli Lesja løypelag.  

 

Ordfører Skotte framhevet at brua er miljøvennlig.

– Den er laget i limtre. Nå er det dessuten lettere å la bilen stå når man skal i skiheisen, det er bare å ta skiene ned. Jeg håper den blir flittig brukt, sa Skotte, som takket egen administrasjon for godt arbeid med planleggingen.

Hun sto for den offisielle åpningen og snorklippingen sammen med Signe Bjorli, Marte Marie Lien og Solveig Bjorli. Allerede mens de fire snorklipperne sto på brua kom det folk kjørende i løypa, så det er tydelig at den allerede er kjent blant skiløperne.

Det er et stort byggverk som er på plass. Brua er 12 meter brei, og det er nesten fem meter fra vegen og opp i brudragerne.

Lesja bulldozerlag har vært totalentreprenør, og de begynte med prosjektet i sommer. I tillegg til selve vegkryssingen har de ryddet den rundt 1800 meter lange traseen, og det er lagt  på fem mindre bruer for kryssing av bekker. Disse skal ligge hele året, slik at det er mulig å sykle løypa på sommerstid. Løypa går ut fra løypa Bjorlicruisen i skisenteret og ender opp ved barneheisen nedenfor Bjorli Låve.

– Dette er et spleiselag mellom Lesja kommune og utbyggingsmidler som har kommet inn i grønne fond, sier Marit Svanborg i Lesja kommune.

Marit Svanborg takket utbyggere og grunneiere.  

 

Kommunen bruker midler fra sitt næringsfond til dette.

Prosjektet «Bjorlia skiløype ski-in- skiout» har en kostnad på 2,1 millioner kroner pluss moms. Svanborg sier valget av løypetrasse ble gjort i 2012/13 og at man måtte bruke av restarealet i hyttefeltet for å få til dette.

– Løypa kan virke brei, men vi må ha den bredden for å få nok snø til sporet. Det er ikke sikkert den skal tråkkes hele bredden. Vi har hørt på innspillene som har kommet om å ta vare på trær og vegetasjon, sier Svanborg.

– Det er også regulert inn en planfri kryssing ved Bjorli låve, men det er ikke gjort noen avgjørelse på når den kan bli realisert, sier Svanborg.


Etter åpningen var det kakao til alle i den lave desembersola.