Flere lokale i fakkeltog mot ulvevedtak

Førstkommende tirsdag arrangerer Naturbruksalliansen et stort fakkeltog i Oslo mot regjeringens ulvevedtak. Medlemmer i Naturbruksalliansen er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, Glommen Skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

Lidelse: husdyr som angripes av rovdyr lider ofte stygge skjebner.  Foto: Arkiv

Nyheter

Dette er regjeringens ulvevedtak:

Mandag 17. desember besluttet departementet å ta ut ulv i Slettåsreviret i Hedmark, men fredet både Hobølreviret i Østfold og Mangenreviret i Akershus. Vedtaket er en overprøvring av rovviltnemnders vedtak om uttak av ulv i alle de tre flokkene.

Det har vekket sterke reaksjoner at regjeringen går mot Stortingets bestandsmål.

I følge rovdata er bestandmålet 4-6 årlige ulvekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. I fjor ble det dokumentert 10,5 kull i Norge. 8,5 yngling etter uttak. Dette er godt over det Stortinget har vedtatt.

På den andre siden av saken har NOAH- for dyrs rettigheter gått til sak mot staten på grunn av at det skal felles ulv innenfor ulvesonen. Debatten er like het på begge sider. Men på Naturbrukalliansen sin side skal de gå i fakkeltog for å markere seg. Flere lokale skal være med.

Torbjørn Elvestad fra Dovre sau og geit tar turen

-Jeg kjører til Oslo for å markere at jeg er i mot den politikken de kjører nå. Når man ser på nabofylket Hedmark, hvordan de sliter der, syns jeg det er viktig å vise solidaritet. De har hatt mest trykk fra rovdyr. En venn av meg hadde 200 sau som ulven hadde herjet med. Bare 25 av dem var drept. Resten levde med tarmene ute, avrivde ører, hull over alt. Vi har sluppet billig unna her, med «bare» jerv. Etterhvert som de slutter med sau i Hedmark vil ulven komme nærmere oss. Den sitter ikke der og sulter. Det handler om å stille opp for næringen vår, å støtte hverandre. Selv om det ikke gjelder deg i dag, kan det være det om noen år. De jeg kjenner som har vært berørt har slitt psykisk på grunn av alt det grufulle de har sett, og konsekvensene etterpå. Flere har gitt opp, og lagt ned gården.

Torbjørn Elvestad gir en godbit til sauen.  Foto: Arkiv

Selv har Torbjørn vært plaget med jerv.

-Jerven tok over 40 lam hos meg ett år. Men den ble felt, og jeg kunne fortsette å drive med sau. Det har vært rolig i beiteområdet mitt etter det. Jeg er redd for at vernerne skal få like mye makt over jerv, gaupe og ørn som de har over ulven. Hvis man ikke får tatt ut rovdyrene som gjør skade, kan man like gjerne slutte. Det året jeg mistet 40 lam for jerv, var jeg ikke bare oppgitt over det økonomiske tapet, men jeg hadde det tungt med at dyrene mine skulle lide en slik forferdelig død. Jeg er en voksen mann, men klarte ikke å holde følelsene inne, så jeg satte meg ned inne i fjellet, å gråt. Det var noe av det verste jeg har opplevd. Det er viktig at vi alle sammen stiller på dette fakkeltoget for å vise at vi bryr oss, at vi ikke har gidd opp, men vil stå sammen for næringen vår. Jeg vil vise solidaritet til alle som er berørt, og prøve å vekke Erna og regjeringen.

Håkon Rudi fra Foreningen for ny rovdyrpolitikk driver ikke med dyr selv, men støtter de som driver norsk landbruk.

-Det er helt klart at de overkjører oss. Vi som bor i bygdenorge er fratatt all styring. Folk som ikke har rot i virkeligheten skal styre over oss. Det er noe som ikke henger på greip. Nå er jeg pensjonist og har tid til å være med. Tidligere har jeg arbeidet med langtransport, og har ikke hatt mulighet til å reise på slike markeringer. Jeg kommer til å demonstrere fredelig, men håper de forstår budskapet.

Konflikt Husdyr kontra rovdyr skaper mye engasjement  Foto: privat

Ola Hareland driver med sau på Lesja og har fått beitenekt på grunn av for store tap.

-De som styrer rovdyrpolitikken gjør jo stikk motsatt av det som er vedtatt på stortinget. Jeg er redd for at jerven skal bli behandlet på samme måte som ulven etterhvert. At vi ikke skal få felling på de dyrene som gjør skade.

Jeg har selv vært plaget med jerv. Ett år hadde jeg 10 prosent tap, da ble jeg truet med beitenekt. Og det er ikke noe heldig situasjon. Hvis man bare ligger på sofaen og håper ting skal ordne seg, så er det ingen ting som går fremover. Jeg syns man skal stå opp mot saker som dette, som preger en hel yrkesgruppe, og vise at vi står sammen.


Tina Lønstad fra Lesjaskog driver med ammeku og har et sterkt engasjement

-Jeg syns det er utrolig viktig å vise hva vi står for, å prøve å bli hørt. Selv om vi bor i distriktene så er vår mening like viktig som de som sitter i Oslo. Det at vi er samlet og står opp mot dette sammen, tror jeg betyr mye.

Erik Bakken driver med sau på Lesjaskog og har hatt det største tapet i Lesja og Dovre i sommer.

-Jeg føler meg rett å slett overkjørt av vernere. I sommer tapte jeg 118 lam, det var utrolig tungt, og vondt. Gjeteren gjorde så godt hun kunne. Dyrene mine lidde voldsomt, og det var helt forferdelig. Jeg er kontaktperson for de som vil være med fra Lesja og Dovre. Det er fortsatt ledige plasser på bussene, så jeg oppfordrer alle som vil ha dyr i utmark i fremtiden til å melde seg på til meg.

Erik Bakken, hunden Cava og sauene etter sanking i høst.  Foto: Dan Gaute Korsvold