Desse vil bli saksbehandler i Dovres helse- og rehabiliteringsavdeling

Dovre kommune har nyleg utlyst ei 50 prosent stilling som saksbehandler ved kommunens nye tildelingskontor for helse- og rehab-avdeling.
Nyheter

Stillinga innebærer saksbehandling, og fatte vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Ein vil også foreta vurderingsbesøk til søkarar til kommunale tjenester og delta i tverrfaglige tildelingsmøter.