Kiosk på Dombås er konkurs

Mandag ble det åpnet konkurs i boet til Figaro Kiosken AS på Dombås.

Stengt: På Mix-kiosken på Dombås var dørene lukket tirsdag formiddag, etter at det ble åpnet konkurs i boet. 

Nyheter

Mix-kiosken på Dombås har drevet med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler fram til nå.

Denne uken ble kunder møtt av stengte dører inn til kiosken inne i Frichgården.

Konkursen ble åpnet etter oppbud mandag 7. desember, hvor saken var oppe i Nord-Gudbrandsdal Tingrett.

Ifølge sakskjennelsen har skyldneren opplyst at bedriftens samlede gjeld er på omtrent 363 396 kroner, og at selskapets aktiva samlet er anslått å ha en verdi på rundt 112 000 kroner.

Det er også opplyst om å ha vært tre ansatte som ikke er lovlig oppsagt.

Retten, med dommer Snorre Waage Sand, har lagt skyldnerens opplysninger til grunn, og selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Krav i boet meldes bostyrer advokat Knut Ola Linløkken i Vågå. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 30. januar.