Ulykkesmarkering for heile fylket i Skjåk:

Eit ljos for kvar råka

Tysdag vart eit ljos tent for kvar omkomne og skadde i trafikken i Oppland i 2018.

Mange deltok i fakkeltoget til minne om dei omkomne og skadde.  

Nyheter

Paradoksalt nok vart skjåkværane denne markeringsdagen vekt av to bussulykker. Til alt hell vart ingen alvorleg skadde i dei to ulykkene.