Her får førsteklassingane kvar sin iPad

Som del av eit pilotprosjekt skal alle elevane i førsteklasse ved Dovre og Dombås barneskule ta i bruk iPad i opplæringa.

Kvart sitt nettbrett: Tysdag kveld fekk elevane ved fysteklasse på Dovre barneskule tildelt kvar sin iPad til bruk i skulen. Kontaktlærar Ingrid Bjørkås (bak t.v.) og rektor Sissel Elvestad Øwre (bak t.h.) er positive til prosjektet.  

Nyheter

– Eg har sommarfuglar i magen, for vi har gleda oss kjempelenge til dette, seier rektor ved Dovre skule, Sissel Elvestad Øwre til forsamlinga av elevar med foreldre. Prosjektet har nemleg vore planlagt i nærmast to år.