200 millioner i inntekter til regionen fra kraftverkutbygging

Utbyggingen av Rosten kraftverk har hatt store ringvirkninger for Nord-Gudbrandsdalen, viser en rapport fra Østlandsforskning.

Kraftverket i Rosten kaster av seg for alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.   Foto: Anne Marie Aa/Arkiv

Nyheter

Utbyggingen i Rosten startet i oktober 2014 og ble ferdigstilt i august 2018. Kraftverket har produsert strøm fra mai 2018. Det har blitt investert 873 millioner kroner i utbyggingen, av disse er 198 millioner omsatt lokalt. Det er AS Eidefoss og Oppland energi AS som eier kraftverket. Eidsiva vannkraft AS har stått for utbyggingen.