Skjerper kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy

Det har vært mange hendelser på norske veier, der tunge kjøretøy har vært involvert, også i Dovre og Lesja. Nå vil samferdselsminister Jon Georg Dale skjerpe kravene til vinterdekk.

Dette har vært et vanlig syn de siste ukene på norske veier.  Foto: Illustrasjonsbilde

Nyheter

Det er ofte nyheter om forskjellige ulykker på norske veier, der tunge kjøretøy er involvert, og årsaken til mange av disse er dekk som ikke egner seg for vinterføre. Nå vil samferdselsministeren skjerpe kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy.

- Det skal vere trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg nå bedt Vegdirektoratet skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en pressemelding.

Innførte påbud i 2013

Regjeringa innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kilo med unntak av løfteaksler. I 2014 ble det påbudet utvida, og det ble innført påbud om vinterdekk på alle aksler. Det ble i 2013 og 2014 meldt et ønske om å se ytterligere på kravene til merking av vinterdekk på et senere tidspunkt, i lys av den tekniske utviklingen og tilgjengeligheten av ulike typer dekk. Tyske myndigheter har skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med et "alpesymbol" (Three Peak Mountain Snow Flake), som er godkjent.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet vurdere om en skjerping etter samme mønster som i Tyskland bør bli foreslått i Norge.

- Dette er et tiltak i arbeidet for å øke sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen blir gjennomført så fort som mulig, og før neste vintersesong, sier Dale.

Overgangsperiode i Tyskland

Tilgjengeligheten av nye dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsperiode, skal også vurderes. I Tyskland er det gitt en overgansperiode fram til 30. september 2024 for bruk av dekk merket med M+S (mud and snow), produsert før 31. desember 2017.