Million-utgifter for fartssyndere i Lesja og Dovre

Bilister på E136 i Lesja, og på E6 i Dovre, måtte ut med til sammen 1.640.000 kroner til statskassa i fjor. Årsak: De brøt fartsgrensene i ATK-boksene.

Fire anmeldelser, to beslag og 67 forenklede forlegg på til sammen 204.000 kroner på strekningsmålingen på Dovreskogen i fjor.   Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Det er til sammen sju slike bokser i de to kommunene. Noen er såkalte streknings-ATK´er, andre er stasjonere. Felles for alle er at de fotograferer skiltene på biler som bryter fartsgrensa.

Ifølge statistikken Vigga hare fått fra Utrykningspolitiets ATK-sentral i Førde, for 2018, ble totalt 26 bilførere politianmeldt for høy hastighetsoverskridelse i boksene i Lesja og Dovre. Den klart verste i så måte var boksen i Kjøremsgrenda, på E 136 i Lesja. Der ble fire bilister anmeldt, mens hele 154 fikk forenklet forlegg. Disse foreleggene beløp seg til hele 436.000 kroner. En klar toer i så måte var boksen ved Aurstad på Lesja, med sju anmeldelser og 117 forenklede forelegg. Der ble også to førerkort beslaglagt på grunn av hastighet.

Statistikken viser videre at boksen ved Sør-Einbu på Lesja ga 90.000 kroner i forenklede forelegg, samt tre førerkortbeslag. ATK-boksen i Lesja sentrum ble utfordret av 76 fartssyndere som tilførte statskassa 227.000 kroner. Der ble seks førerkort beslaglagt på grunn av høy fart, og to ble anmeldt.


Fokstugu og Brennhaug

E6 Brennhaug – Rosten, sørgående, ga fire anmeldelser, to beslag og 67 forenklede forlegg på til sammen 204.000 kroner.

E6 ved Fokstugu er også en fartsstrekning for enkelte, ser det ut for. På strekningen Fokstugu – Hjelle ble èn anmeldt, mens 103 fikk forenklede forelegg på til sammen 263.000 kroner. Der ble det beslaglagt ett førerkort.

På strekningen fra Rosten til Brennhaug, nordgående på E6, ble èn fratatt førerkortet, mens 29 fikk forenklet forlegg og èn ble politianmeldt. Foreleggene ga 86.000 kroner i utgifter for bilistene.


Vel 1,6 millioner

Totalt pådro 539 bilførere seg forenklede forelegg i de sju boksene, mens 26 altså holdt så høy fart at de ble politianmeldt. Totalt ble ni førerkort beslaglagt i seks av boksene i Lesja og Dovre i 2018. Forenklede forelegg ga totalt 1.640.000 kroner rett i statskassa.

Det er totalt 20 slike bokser i Gudbrandsdalen, derav to i Øyer-tunnelen. Disse alene ga 847 forenklede forlegg og 28 anmeldelser pluss ti førerkortbeslag. De forenklede forleggene ga totalt en utgift for bilistene på vel 2,7 millioner kroner.


Totalt 9,5 mill. i statskassa

For alle 20 boksene ble 114 politianmeldt, mens 3.069 fikk forenklet forelegg. Totalt 32 førerkort ble beslaglagt i de 20 boksene, mens statskassa totalt ble tilført snaut 9,5 millioner kroner.