Hvitt gull på hyttetakene på Bjorli

Lesjaskogfirmaet Nordsletten & Aaheim måker hyttetak på snørike Bjorli, i likhet med mange jevnaldrende ungdommer.

Nils Johann Nordsletten, Herman Aaheim, Morten Skotte og Emil Andreas Lien måker inn kroner på Bjorli.  

Nyheter

Nordsletten og Aaheim består av Nils Johann Nordsletten (14), Emil Andreas Lien (14), Herman Aaheim (14), og Morten Skotte (15). De er det største «snømåkefirmaet» blant mange jevnaldrende. De går i 9. og 10. klasse ved Lesjaskog skole. Firmaet ble startet opp for tre uker siden, og de hadde sin første måkejobb en uke senere. To av guttene drev for seg selv i fjor, men dette var lite lønnsomt.