Setre og damkrona rives i sommer

Pål Skovli Henriksen og Ole Petter Gundersen fra Forsvarsbygg informerte om kommende ryddesesong, under et møte med involverte parter tidligere denne måneden.
Nyheter

I 2019 fortsetter ryddingen i Svånådalen og Grisungdalen fra setrene og innover. Setrene i Vesllie skal rives og det jobbes med å selge bygningene på rot, mot riving og bortfrakting. I tillegg er det avgjort at damkrona på Einøvlingsvatnet skal fjernes.

– Dette ble bekreftet nå i januar, og vi jobber med å finne et tidsvindu for oppdraget, fortalte Henriksen.

Når de 100 000 kubikkene med vann er tappet, vil det også bli gått manngard i dambunnen, som er et nokså utsatt område, med tanke på blindgjengere.

Avsluttende fase

Prosjektet går med dette inn i en avsluttende fase. Etter sesongen 2020 skal all rydding være ferdig. Det har vært en nedadgående trend i antall funn, noe som samsvarer med Forsvarets forskningsinstitutts prediksjoner. Likevel ble det i 2018 funnet 144 blindgjengere større enn 20 millimeter og 978 under 20 millimeter. I tillegg ble det funnet 18 tonn metall. Dovreordfører Oddny Garmo reagerte på de høye tallene.

– Jeg synes dette var et ganske stort funn. Er det realistisk å være ferdige i 2020, undret hun.

– Det må vi ta en vurdering på, når vi ser hva som kommer inn i løpet av 2019, svarte Gundersen.