Vil fylle 200 tomme boliger i Nord-Gudbrandsdalen

Ida Amble Ruge ved regionkoret i Nord-Gudbrandsdalen holdt et foredrag om prosjektet "Kom til Oss" ved Lesjas kommunestyremøte torsdag kveld forrige uke.

Ida Amble Ruge ved Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen jobber hardt med å markedsføre regionen. 

Nyheter

Ett av hovedpunktene i prosjektet var de 200 ledige bostedene i regionen som prosjektet har jobbet med å kartlegge, som Ruge beskrev som det "O' store prosjektet" innenfor regionkontorets arbeid med å markedsføre regionen for potensielle innflyttere.

Omsatte 70 bruk og hus
- Vi har kartlagt rundt 200 ledige hus i Nord-Gudbrandsdalen. Det er mange hus og bruk i regionen som står tomme, eller som ikke er fast bebodde. Samtidig er det stor etterspørsel blant folk som ønsker å kjøpe og flytte inn i bruk i Nord-Gudbrandsdalen, forteller Ruge.