Vil fylle 200 tomme boliger i Nord-Gudbrandsdalen

Ida Amble Ruge ved regionkoret i Nord-Gudbrandsdalen holdt et foredrag om prosjektet "Kom til Oss" ved Lesjas kommunestyremøte torsdag kveld forrige uke.

Ida Amble Ruge ved Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen jobber hardt med å markedsføre regionen. 

Nyheter

Ett av hovedpunktene i prosjektet var de 200 ledige bostedene i regionen som prosjektet har jobbet med å kartlegge, som Ruge beskrev som det "O' store prosjektet" innenfor regionkontorets arbeid med å markedsføre regionen for potensielle innflyttere.