Næringspub på Trollhub

Torsdag kveld ble det arrangert HubPub, eller næringspub, som er et uformelt møtested på Trollhub på Dombås for næringsdrivende og fremtidige gründere i bransjen.

Maria Kampesæter Kleiven (t.v.) er initiativtaker til HubPub. Torsdag kveld var Camilla Melgård i Skåppå Kunnskapspark og Ellen Sørumgård Syse (t.h.) foredragsholdere. 

Nyheter

Maria Kampesæter Kleiven i Trollbinde, som har lokaler på Trollhub, sto for det nye arrangementet.

- Vi håper det kan være en uhøytidelig møteplass der folk kommer for å veksle kunnskap. Jeg hadde forhåpninger om at rundt ti personer ville komme og det er vel sånn omtrent det som kom hit, forteller Kampesæter Kleiven.