Setrene i Vesllie og damkrona på Einøvlingsvatnet rives i sommer

Pål Skovli Henriksen og Ole Petter Gundersen fra Forsvarsbygg informerte om kommende ryddesesong, under et møte med involverte parter tidligere denne måneden.

Setrene er vedtatt revet, og Forsvarsbygg ser nå på en løsning med å selge bygningene på rot, mot riving og bortfrakting.  Foto: ARKIV

Nyheter

I 2019 fortsetter ryddingen i Svånådalen og Grisungdalen fra setrene og innover. Setrene i Vesllie skal rives.