Dovre kommune møter innsynskrav med taushet

I september ba Vigga om innsyn i kalenderen til rådmann Halvor Nissen og ordfører Bengt Fasteraune i Dovre kommune. Fem måneder senere har kommunen har fortsatt ikke svart avisa på innsynskravet.

Det er snart fem måneder siden Vigga sendte innsynskrav til Dovre kommune. Kommunen har fortsatt ikke svart.  

Nyheter

Dette var en del av en landsdekkende dugnad gjennom Landslaget for lokalaviser, i forbindelse med forslaget til endringer i Offentleglova. Vigga spurte om innsyn i kalenderne i månedene juni, juli og august. Kommunen har tre dager på seg for å svare på slike krav. Fem måneder senere har kommunen ikke svart.

Ber om forståelse

Vigga sendte klage til det som den gang var Fylkesmannen i Oppland, som den 10. oktober ba Dovre kommune om å behandle saken snarest. Svaret fra rådmann Halvor Nissen til Fylkesmannen er journalført 20 dager senere. Her ber rådmannen om forståelse for at innsynskravet er avvist.