Må sone 16 dager etter råkjøring på Hjerkinn

Den 32 år gamle Buskerud-mannen som 6. august i fjor kjørte motorsykkel i 140 km/t. på E6 på Hjerkinn, er nå dømt til 16 dagers ubetinget fengsel. Det har Nord-Gudbrandsdal tingrett bestemt.

Stanset: Politiet stanset den aktuelle motorsyklisten på E6 på Hjerkinn i august i fjor.   Foto: Illustrasjonsfoto/Terje Lisødegård

Nyheter

Av Terje Lisødegård

Buskerud-mannen møtte ikke i tingretten sist tirsdag, men hadde gitt beskjed om saken mot ham kunne gå sin gang, noe den også gjorde.

Råkjøreren erkjente overfor politiet å ha kjørt alt for fort der og da, men han motsatte seg inndragningen av førerkortet.

Det var ei lokal politipatrulje som ble oppmerksom på den svært raske motorsyklisten ved Hjerkinn. Derfor la politiet seg etter, og målte hastigheten til motorsyklisten i nesten fire kilometer. Da ble motorsyklisten stanset.

Tingretten er klar på at motorsyklisten var klar over hvor fort han kjørte, ergo at han var klar over at det var 80 km/t.-grense på stedet.Retten bemerker at mannen utviste manglende forståelse og vilje til å respektere grunnleggende trafikale regler for hensynsfull og trygg ferdsel i trafikken. Ubetinget fengsel er derfor uunngåelig i denne saken.

Retten bestemte også at mannens førerkort kan holdes beslaglagt i seks måneder, minus den tiden kortet allerede har vært beslaglagt. Det betyr i praksis at beslaget blir opphevet i disse dager