Felles politikontakt for Lesja, Dovre og Sel:

Vil videreføre det gode tilbudet

I januar ble det kjent at felles politikontakt for Lesja og Dovre nå slås sammen med Sel kommune. Terje Krogstad i Innlandet Politidistrikt mener de vil videreføre det gode tilbudet.

Politikontor: Felles politikontakt for Lesja og Dovre har hatt kontor ved politikontoret på Dombås. Nå blir stillingen utvidet til Sel kommune. 

Nyheter

Krogstad er geografisk driftsenhetsleder i Innlandet Politidistrikt, som sammen med lensmann i Nord-Gudbrandsdalen Erik Trønnes og nåværende politikontakt vedtok at det skulle bli to politikontakter i Nord-Gudbrandsdalen. En for Sel, Dovre og Lesja, og en for Ottadalen.