Barnas Røde Kors:

Søker unge frivillige

Frivillighetssentralen på Furukroken og Røde Kors vil sette i gang en ny runde med Barnas Røde Kors, men trenger sårt firvillige som vil stille opp.

Leder i Dovre Røde Kors, Terje Bjerke, omkranset av Linda Berntsen og Anett Haugen ved Frivilligsentralen, ønsker å igjen få i gang Barnas Røde Kors på Breidablikk, Dombås. 

Nyheter

BARK, som det kalles, er et samarbeid mellom Frivillighetssentralen og Røde Kors, og er et lavterskel akvitietstilbud for alle barn og unge mellom 5 og 13 år, med hovedbase på Breidablikk, Dombås.

Variert tilbud
Barnas Røde Kors startet opp i fjor i Dovre, og ble i løpet av kort tid den nest største avdelingen i Oppland. Annenhver onsdag vil de arrangere aktiviteter, og kan by på blant annet grilling, aking, førstehjelpskurs, klatring, fjøsbesøk og mye mer.

- Det er helt gratis, og man trenger ikke noe utstyr for å delta. Det stiller vi med. Ellers bruker vi det rundt oss, enten det er natur, skateboard-ramper eller hva enn det bør være, forteller Linda Berntsen ved Frivillighetssentralen.

- Det er ikke alle som driver med fotball eller skiskyting, så dette er et tilbud for alle som vil drive med noe annet, sier Terje Bjerke, leder for Dovre Røde Kors.

BARK er en gren av Røde Kors, og har blitt finansiert gjennom midler fra både Røde Kors og Gjensidige-stiftelsen. De stiller dermed med alt av utstyr og midler, for å legge til rette for at hvem som helst skal få delta.

Trenger frivillige
Dette går derimot ikke av seg selv, og frivilligsentralen og Røde Kors er avhengig av frivillige dersom de skal starte opp et nytt BARK-tilbud, og ønsker derfor unge frivillige som er villige til å være med å legge til rette for slike aktiviteter for barn.

De ser derfor etter frivillige helt fra konfirmasjonsalder og oppover, men presiserer at minst én frivillig over 18 år må være med til en hver tid under aktivitetsdagene.

Berntsen og Anett Haugen, som begge er daglige ledere ved frivilligsentralen, slår fast at dette har vært en stor suksess tidligere og at det ikke har vært problemer med å få med unger på aktivitetene.

- Ungene er der, men frivillige mangler, presiserer de. - Dersom vi får ned frivillge har vi mulighet til å starte opp igjen. Jo flere jo bedre, legger de til.

De beskriver det å være frivillig som svært givende, og kan også gjøre en mer attraktiv på arbeidsmarkedet senere i livet.

- Man får et skriv fra Røde Kors som en bekreftelse på at man har vært frivillig etterpå. Det er en fin ting å ha på CV'en sin, mener Berntsen og Haugen.

- Uten de frivillige stopper Norge, legger Bjerke til.