Arbeidslivsdagen 2019:

Vil rette fokus på yrkesfag

På torsdag denne uken arrangerer NAV og Nord-Gudbrandsdal videregående skole (NGVGS) arbeidslivsdagen, som i år vil legge ekstra vekt på yrkesfag.

NAV og Nord-Gudbrandsdal VGS arrangerer denne uka arbeidslivsdag på Otta.  Foto: Illustrasjonsfoto/Arkiv

Nyheter

- Formålet med dagen er å skaffe flere lærebedrifter, flere lærlinger og øke kunnskapen om yrkesfag. Vi ønsker også å knytte skole og næringsliv tettere sammen, forteller Arne Christian Mæhlum, markedskoordinator i NAV Sel.

Tredelt messe
Arbeidslivsdagen legges i år som før til den Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avdeling Otta, og vil deles inn i tre deler.

Første del er et seminar for næringsliv, lærere, foreldre, politikere, samt andre interesserte, som vil blant annet stimulere arbeidsbedrifter til å skape nye læreplasser for yrkesfagelever.

Andre del vil være rettet mot elever og lærere ved VG2 yrkesfag, før de til slutt vil møte representanter fra næringslivet som får presentere bedriftene sine.

Dette er femte året at NAV og NGVGS arrangerer arbeidslivsmesse for elever og bedrifter. Tidligere har det vært generelt fokus på generell arbeidskraft, men i år er mye av fokuset rettet mot yrkesfag.

Økende behov
Mæhlum forteller at det er et økende behov for lærlinger og læreplasser i regionen, noe som er årsaken til at årets arbeidslivsdag vil rette fokus mot nettopp dette.

- Det vi ser er et stort behov for folk som har fagbrev. Vi ser lite av de ungdommene som fullfører yrkesfaglig utdanning. Noen hopper av eller tar påbygg for å oppnå høyere utdanning. Det er viktig flere ungdommer tar fagbrev før de vurderer noe annet, sier Mæhlum.

- Vår rolle er også å få arbeidsgivere til å skaffe flere læreplasser, legger han til, men presiserer at den største utfordringen er å finne nok lærlinger.

- En utfordring i vår region er at elevtallet går ned, og det er stort behov for arbeidskraft. Vårt hovedbudskap med denne dagen er derfor at vi ønsker flere lærebedrifter, flere lærlinger, og mer kunnskap om yrkesfag, avslutter Mæhlum.

Budskapet om messen har blitt sendt ut til alle registrerte jobbsøkere i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen, så over 1000 personer skal ha fått beskjeden. Mæhlum håper dermed at flest mulig tar turen.