Tomme lokaler et problem:

Ønsker fokus på Dombås

I en interpellasjon sendt til Dovre kommune før jul, etterlyser Dovrelista mer fokus på næringsutvikling.

Hva vil folk ha: Guri Ruste og Dovrelista ønsker å få gjennomført en spørreundersøkelse som kan avdekke hva folk savner av lokale handelstilbud. I en interpellasjon til kommunen påpekte de at næringsutvikling er viktig for å få bukt med stadig synkende befolkningstall. 

Det viktigste vi gjør her i kommunen er å få til næring!

Fred Arne Hessen (H)
Nyheter

Guri Ruste la fram interpellasjonen for kommunestyret mandag kveld, og etterlyste fokus på næringsutvikling, for å få folk til å bosette seg i kommunen.