Dyrevernere reagerer på moskusfelling

I forrige uke ble fire moskuser felt på Dovrefjell. Nå reagerer dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Dette er en av moskusene som ble felt forrige uke.   Foto: Statens naturoppsyn

Nyheter

Det er TV2 som melder dette tirsdag. Vigga skrev om moskusfellingen forrige uke.

Siri Martinsen, leder i NOAH,  sier til tv-kanalen at moskusen blir behandlet uetisk. Hun mener dette er en unødvendig detaljstyring av naturen, og at fellingen vil påvirke flokkene i stor grad. Hun mener viltforvaltningen må fokusere mer på hvordan konflikter med ville dyr kan hindres.

– Moskusoksene er jo trolig opprinnelig tilhørende her, men har også gjentatte ganger blitt satt ut. Nå er de her og man har bestemt at de hører til, da får man også ta konsekvensen av det og ikke holde dem kunstig nede på et nivå som egentlig ikke er forenelig med en naturlig bestand, sier Martinsen til TV2.


Mål om 200 dyr

Forvaltningsplanen har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i artens kjerneområde på Dovrefjell. En større bestand øker risikoen for at dyr skal vandre ut av kjerneområdet og skape konflikt med mennesker og andre interesser.

Under moskustelling sist vinter ble det registrert 244 dyr.

Fylkesmannen i Trøndelag kom derfor i oktober i fjor med et råd til Miljødirektoratet om å redusere moskusbestanden denne vinteren. Rådet ble gitt i samråd med fylkesmennene i Oppland og Møre og Romsdal.

I sin tilråding anbefalte fylkesmannen et uttak på 20 dyr i denne fellingsrunden.