Møte om matvaresikkerhet og beredskap

Arbeiderpartia i Vågå og Sel vil arrangere møte for å få sentrale personer i tale etter flaumen og tørka i fjor.
Nyheter

På bakgrunn av utfordringer med både for mykje vatn etter flaumen, og for lite vatn etter tørka i vekstsesongen 2018, har Vågå Ap og Sel Ap valgt å arrangere eit møte der dei vil få sentrale personer i tale om kva for slags tiltak dei vil møte desse utfordringene med.

- Dette er eit tema som berører alle i Nord-Gudbrandsdal, seier Terje Jonny Sveen i Sel Ap.

Møtet blir på Kulturhuset Otta, fystkommande torsdag kveld, den 14. februar, og den som vil kan kome.

Desse deltek:

  • Nils Kristen Sandtrøen (landbrukspolitisk talsmann Ap)
  • Lars Haltbrekken (SV)
  • Aud Hove (fylkesvaraordfører Sp)
  • Svein Ørsnes (leder Hamar Rødt)
  • Lars Petter Bartnes (leiar Norges Bondelag)
  • Kjersti Hoff (leiar i Norsk bonde-og småbrukerlag)
  • Oddbjørn Kval-Engstad (Norsk Landbruksrådgiving Innlandet)

- Kanskje kjem landbruksministeren også, legg Sveen til.

Møtet arrangeres av Vågå Ap og Sel Ap, i samarbeid med Vågå og Sel Bondelag og Vågå bonde- og småbrukerlag.