Vil bruke midlene lokalt

Dovrerådmann Halvor Nissen orienterte et lydhørt kommunestyre om bakgrunnen for at han ønsker å trekke kommunen ut av det regionale samarbeidet om gjeldsrådgiver.

Dovres rådmann Halvor Nissen ønsker å trekke Dovre ut av samarbeidet med en felles regional gjeldsrådgiver. Under mandagens kommunestyremøte orienterte han om årsakene. 

Nyheter

Etter nyttår ble det kjent at rådmannen ønsket å trekke Dovre kommune ut av samarbeidet 6K har om gjeldsrådgiver. Initiativet ga en rekke sterke reaksjoner, og under årets første kommunestyremøte ga Nissen en orientering om bakgrunnen.