Vil bruke midlene lokalt

Dovrerådmann Halvor Nissen orienterte et lydhørt kommunestyre om bakgrunnen for at han ønsker å trekke kommunen ut av det regionale samarbeidet om gjeldsrådgiver.

Dovres rådmann Halvor Nissen ønsker å trekke Dovre ut av samarbeidet med en felles regional gjeldsrådgiver. Under mandagens kommunestyremøte orienterte han om årsakene. 

Nyheter

Etter nyttår ble det kjent at rådmannen ønsket å trekke Dovre kommune ut av samarbeidet 6K har om gjeldsrådgiver. Initiativet ga en rekke sterke reaksjoner, og under årets første kommunestyremøte ga Nissen en orientering om bakgrunnen.

Interpellasjon

Dovre Ap, ved Elisabeth Stende Simonsen, hadde også sendt en interpellasjon til ordfører og rådmann, der de ba om en redegjørelse om økonomisk gevinst, samt hvordan kommunen skulle løse oppgaven på egen hånd.