Støtter flertallets konklusjoner i nytt fjellovforslag:

Vil sikre lokale rettigheter og økonomien i det lokale fjellstyret

Det ble lange diskusjoner bak lukkede dører da kommunestyret i Lesja skulle sende sine innspill til den nye fjelloven som er ute på høring.

Engasjerende: Hanne Velure (H) hadde flere tilleggspunkter å komme med til rådmannens innstilling. 

Nyheter

Ordfører Mariann Skotte var tydelig på at dette var en komplisert sak før debatten ble satt i gang i kommunestyresalen på Lesja, og Skotte mente det var viktig at kommunestyret ble enige om mest mulig i saken.