Stor frivillig innsats med kulturminner

Lesja er en av 375 kommuner som har mottatt støtte fra Riksantikvaren til arbeid med kulturminneplan.

Stuguflotten hotell er av det som er prioritert i Lesjas kommende kulturminneplan.  Foto: Maihaugen

Nyheter

Planen har blitt jobbet med i tre år, og er en bestilling fra Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune. Den skal legges fram for formannskapet før påske, målet er at den skal være ferdig behandlet innen sommeren.