Passasjervekst på Raumabanen

Det var flere passasjerer på Raumabanen i fjor, enn året før.

Det var en økning i antall passasjerer på Raumabanen i fjor.   Foto: Arkiv

Nyheter

NSB melder at det på Raumabanen var det 3,2 prosent flere kunder i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 124 670 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i løpet av fjoråret.

Det var 5,8 prosent flere kunder Dovrebanen i 2018, sammenlignet med 2017. Totalt er det registrert 838 530 passasjerer mellom Oslo og Trondheim i perioden.

NSB Persontog hadde i 2018 69 157 380 millioner reiser, en vekst på 6,4 prosent sammenlignet med 2017. Økningen innebærer over 4,1 millioner flere togreiser i 2018.

40,9 millioner av disse reisene ble foretatt med lokaltogene på Østlandet.