Vil diskutere flomvern på Stortinget

Flomvern blir tema på Stortinget etter det landbrukspolitske møtet på Otta i februar.

Her er stortingsrepresentant for Ap, Nils Kristen Sandtrøen (t.v) sammen med resten av landbruksgruppa i Vågå og Sel Ap, Ivar Vistekleiven, Terje Jonny Sveen og Jo Ivar Kleiven.  Foto: Privat

Nyheter

Det blir stadig mer skiftende vær, også i Gudbrandsdalen. Klimaendinger var tema under møtet som landbruksgruppa i Vågå og Sel arbeiderparti arrangerte.

Leder i Lesja bondelag, Ole Bjørner Flitte, var en av dem som uttalte seg på møtet. Han fortalte om arbeidet som ble gjort på Lesjaleira på 60- og 70 tallet som ga store mengder ekstra matjord, men som også fungerer godt som vern mot både flom og tørke.

Nå skal beredskapsspørsmålet løftes nasjonalt.

- Skal vi skal øke tryggheten til folk og forsterke beredskapen trenger vi praktiske grep for å forsterke produksjonen av trygg mat på norske naturressurser. For å få nå målene for arbeidsplasser i hele landet og sikkerhet må avlinger trygges og produksjonsgrunnlaget forsterkes også i møte med mer krevende vær, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen. 

Han vil sørge for at regjeringen skal svare på hvordan de har tenkt å møte utfordringer med mer nedbør og mulig flom de kommende årene, og hvordan landbruksministeren vil bidra til at NVE får en styrket rolle i et forebyggende arbeid for å ta vare på matjorda med tanke på flom.

- Møtet i Gudbrandsdalen gjør at den praktiske klokskapen fra folk lokalt blir løftet fram og blir en sak for hele landet. Erfaringene fra Ottadalen og Gudbrandsdalen i senere tid forteller oss at den nasjonale politikken må forsterkes, sier Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen. 

Han berømmer de lokalt tillits- og folkevalgte for å få fram matproduksjonens betydning for alle i Norge.