Økt ledighet i Dovre - ingen økning i Lesja

34 arbeidsledige i Dovre i februar, 7 i Lesja.

Det er flere arbeidsledige i Innlandet i år enn i fjor.  

Nyheter

Statistikk fra NAV Innlandet viser at det sammenlignet med februar i fjor er 36 prosent økning i antall arbeidsledige i Dovre. Lesja har ingen økning sammenlignet med fjoråret. For Dovres del utgjør antall ledige 2,7 prosent av arbeidsmarkedet, i Lesja utgjør dette 0,7 prosent.

Dette gjør at det i Oppland er Lesja som har den minste andelen av sin arbeidsstyrke ledige. Det er Nord-Fron som har høyest prosentandel ledige, med tre prosent. Størst økning fra fjor har Vestre Slidre med 155 prosent flere arbeidsledige. Det er også kommuner som opplever stor framgang, i Sør-Fron er det 23 prosent færre arbeidsledige sammenlignet med fjoråret.

Sammenslått NAV

Ved utgangen av februar var det registrert 4 183 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,5 prosent.

– Ledigheten er noe høyere enn i fjor og dette skyldes bl.a. at antallet personer på tiltak nå er langt lavere, sier direktør Bjørn Lien.

1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet.

600 flere

Antallet helt ledige i februar måned økte med 17 prosent eller med vel 600 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

– En viktig forklaring på at antallet helt ledige er høyere, er at det i februar i år var over 500 færre arbeidssøkere som var på tiltak, sier Lien.

Lillehammerregionen og region Nord-Østerdal hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent.

– Region Hedmarken hadde høyest ledighet med 2,5 prosent. Ledigheten i denne regionen har økt mye sammenlignet med samme måned i fjor. Dette gir grunn til bekymring siden denne regionen er den største bo- og arbeidsmarkedsregionen i Innlandet, sier Lien.

I Innlandet var det i februar måned en tilgang på 2 181 ledige stillinger som er noe lavere enn i samme måned i fjor. Klart flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 656 stillinger. Det var også mange nye stillinger innen reiseliv og transport, industriarbeid, butikk og salgsarbeid og innen bygg og anlegg.