Befolkningsnedgang i Lesja og Dovre:

- Det er en naturlig årsak til at vi får færre innflyttere

Ifølge Statistisk Sentralbyrås befolkningstall fra 22. februar 2019 kan vi se at innbyggertallet i både Lesja og Dovre har gått ned i løpet av året.

Både Lesja og Dovre fikk færre innbyggere i løpet av 2018, ifølge SSBs nyeste befolkningsundersøkelse.  Foto: Arkiv

Nyheter

I Dovre ser vi en befolkningsnedgang på 1 prosent, med et folketall på 2642 innbyggere ved inngangen av 2018, og 2615 innbyggere på slutten av året. I Lesja ser man en lignende utvikling, med en nedgang på 1,4 prosent. Kommunen gikk fra 2038 til 2009 innbyggere i løpet av fjoråret.