Brudd på konsesjonsvilkår får konsekvenser:

Vedtak i forvaltningsstyret

I Lesja får eierne av tre gårdsbruk nå en absolutt siste frist til å innfri konsesjonsvilkårene sine.

Lesja kommune har gjennomgått konsesjonssaker, og på tre gårdsbruk har eierne fått en siste frist til å innfri konsesjonsvilkårene.  Foto: Arkiv

Nyheter

Forvaltningsstyret i Lesja hadde oppe tre saker om brudd på konsesjonsvilkår, under møtet den 19. februar. Samtlige har fått varsel om mulig tvangssalg, dersom ikke konsesjonsvilkårene blir innfridd.