Fritt skolevalg eller ei

Dette er blant spørsmålene som må avgjøres før sammenslåingen av Oppland og Hedmark fylke.

I dag har elevene i Oppland fritt skolevalg innenfor fylket. Det er ennå uvisst om dette blir videreført når vi slår oss sammen med Hedmark.  Foto: Arkiv

Nyheter

En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til lokal forskrift for inntak og formidling til videregående opplæring for det nye fylket Innlandet. Forslaget blir sendt ut på høring i disse dager.