Vil ha betre transportmiddel mellom Vinstra og Bjorli:

Ønskjer pendlartog for skuleelevar

I eit brev frå Ungdommens Regionråd til Gudbrandsdalstinget ytrar ungdommane eit ønske om eit tog mellom Bjorli og Vinstra for elevar ved den vidaregåande skulen.

Therese Nyøygard er leiar for Ungdommens Regionråd, som har ytra eit ønskje om pendlartog frå Bjorli til Vinstra. 

Nyheter

Dei legg vekt på at elevane i Nord-Gudbrandsdalen har i lengre tid opplevd at skulebussane er overfylte, og ser derfor på eit pendlartog som eit mogleg alternativ.