Sju nye moskuser felt

Til nå har SNO tatt ut 11 dyr, av anbefalingen på 20 dyr. Utfordringen er å finne flokker som er små nok til at de kan felles. I dag tok de ut fire voksne kyr, to fjorårskalver og en toåring.

Jobber med bestandmålet: Fra venstre: Espen Rusten, Ingolf Røtvei, Tord Bretten og Håvard Rønning.   Foto: Mali Tungen

Nyheter

Tar ut flokker ikke enkeltdyr
- Vi hadde egentlig planlagt å felle en flokk på 5 dyr. Denne flokken hadde blitt noe større da vi kom dit, da var det plutselig 15 dyr, og det ble for mange å ta ut.