Må lukke avvikene på Lesjaskog Brannstasjon innen nyttår:

Risikerer tvangsmulkt

Arbeidstilsynet har varslet Dovre kommune at de vurderer å gi tvangsmulkt dersom avvikene på Lesjaskog brannstasjon ikke lukkes før 2020.

Brannsjef: Åge Tøndevoldshagen håper at endringene blir iverksatt så fort som råd. 

Nyheter

Både i Lesja og Dovre vedtok kommunestyrene før jul at avvikene på brannstasjonen skal lukkes i løpet av året. Det er på bakgrunn av tilsyn utført av Arbeidstilsynet i 2017, hvor de gjorde bemerkninger som understreket behov for en ny brannstasjon på Lesjaskog.