Ønsker gjennomgang av skuddpremieordningen

Dovre fjellstyre varsler en revisjon av skuddpremieordningen i kommunen.

Skuddpremie: Det blir i dag utbetalt en fast skuddpremie for mink (bildet), i tillegg til rødrev, mår, ravn og kråke. Foto: Arkiv  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Det er fjellstyret som administrerer skuddpremieordningen, som har som mål å bidra til at fangsttradisjoner holdes vedlike og å stimulere ungdom til å videreføre tradisjonene. Kostnaden har blitt fordelt mellom fjellstyret med 25 prosent, kommunen med 25 prosent og grunneierlagene/bygdeallmenningene, foruten ett grunneierlag, med 50 prosent.

Fast sum

Etter fjorårets jaktsesong valgte imidlertid kommunen å returnere avregningen fra fjellstyret, da de mente å kun ha forpliktet seg til 5000 kroner per sesong. Fjellstyret valgte å dekke det overskytende, og dette var noe av årsaken til at de ønsket en revisjon av ordningen.

– Fjellstyret kan ikke forplikte seg til å bidra med en såpass stor prosentandel som ble resultatet av utbetalingene i jaktåret 2017-2018, skriver de i et brev til Dovre kommune, grunneierlagene og bygdeallmenningene.

De har også bedt om innspill om hvorvidt partene ønsker å bidra til videreføring av ordningen, om skuddpremien eventuelt bør reduseres eller om det bør være en annen fordeling av utgiftene.

I et svar fra Dovre kommune kommer det forslag om å sette en fast maksimalsum for ordningen, med kommunens andel på inntil 10 000 kroner per år. Utbetalingen per felte dyr blir da variabel, avgrenset oppad til dagens satser. Kommunen foreslår også en evaluering av ordningen etter tre sesonger.

Dagens ordning har hatt disse satsene:

Rødrev: 500,-

Mår: 500,-

Mink: 300,-

Ravn: 100,-

Kråke: 100,-

Fristen for tilbakemelding fra partene er 15. mai.