Årsregnskapet for 2018 i Lesja kommune:

Avvik på 4,2 millioner kroner

I kommunestyret i Lesja torsdag kveld orienterte rådmann Heidi Skaug og økonomisjef Øyvind Engen om status på årsregnskapet for 2018, og det var ikke positive nyheter.

Økonomisjef Øyvind Engen orienterte kommunestyret i Lesja torsdag kveld om et avvik på 4,2 millioner på årsregnskapet for 2018. 

Nyheter

De fikk inn de siste tallene for to uker siden og regnskapet ligger nå i kø hos revisor, derfor kan det fortsatt skje endringer i regnskapet.