Kraftfondet i Lesja kommune:

Tre nye endringer i retningslinjene

Kommunestyret i Lesja vedtok torsdag kveld tre nye endringer i retningslinjene for Kraftfondet i Lesja kommune.

Hanne Velure la fram forslag til endringer i retningslinjene for Kraftfondet i Lesja kommune. 

Nyheter

Hanne Velure (H) la fram et forslag om å heve tilskuddsrammen for nyetableringer fra 100 000 kroner til 200 000 kroner.